Event hot

Nhanh tay nạp ngay Gold chơi !

Điểm thưởng dành cho POKER KlNG

 1. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng mười 2018

  Gấp đôi 100 là chặng đường quá dài để được thưởng :)

  Lão làng

 2. 500
  Thưởng vào: 6 Tháng bảy 2018

  Giới thượng lưu 1000 bài viết

  Vãi cả chưởng đấy!!!!!

 3. 20
  Thưởng vào: 25 Tháng mười một 2016

  Top 100 uầy kinh!!!!

  Được hâm mộ ra phết nhỉ?

 4. 10
  Thưởng vào: 21 Tháng bảy 2016

  Lại câu lạc bộ 50 likes

 5. 100
  Thưởng vào: 3 Tháng sáu 2016

  Câu lạc bộ lão thành cách mạng 200

  Vãi chưởng đấy, những 200 bài viết!

 6. 5
  Thưởng vào: 12 Tháng tư 2016

  20 likes rồi cơ đấy

  Đông bạn thật phê!

 7. 3
  Thưởng vào: 12 Tháng tư 2016

  Những 10 lần likes

 8. 50
  Thưởng vào: 12 Tháng tư 2016

  Câu lạc bộ 100

  Vãi chưởng đã lên 100 rồi

 9. 20
  Thưởng vào: 24 Tháng ba 2016

  U50

  Bài viết thứ 50!

 10. 10
  Thưởng vào: 15 Tháng ba 2016

  Bài viết thứ 20

  Tay dẻo quá, múa bút kinh quá! Bái Phục!

 11. 2
  Thưởng vào: 14 Tháng ba 2016

  Chúc mừng thoát kiếp "người vô hình" trong forum

 12. 5
  Thưởng vào: 14 Tháng ba 2016

  Bài viết thứ 10

  Càng viết càng phê!

 13. 1
  Thưởng vào: 3 Tháng mười hai 2015

  Có người like

  Like nhiều thưởng nhiều

 14. 2
  Thưởng vào: 3 Tháng mười hai 2015

  Bài viết thứ 5!

  Cố lên!

 15. 1
  Thưởng vào: 3 Tháng mười hai 2015

  Cộng 1 điểm nhé!

  Post a message somewhere on the site to receive this.