Event hot

Nhanh tay nạp ngay Gold chơi !

Điểm thưởng dành cho phượng tím

 1. 50
  Thưởng vào: 6 Tháng mười một 2017

  Câu lạc bộ 100

  Vãi chưởng đã lên 100 rồi

 2. 20
  Thưởng vào: 6 Tháng tám 2017

  U50

  Bài viết thứ 50!

 3. 10
  Thưởng vào: 20 Tháng tư 2017

  Bài viết thứ 20

  Tay dẻo quá, múa bút kinh quá! Bái Phục!

 4. 5
  Thưởng vào: 23 Tháng mười một 2016

  Bài viết thứ 10

  Càng viết càng phê!

 5. 5
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2016

  20 likes rồi cơ đấy

  Đông bạn thật phê!

 6. 3
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2016

  Những 10 lần likes

 7. 2
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2016

  Chúc mừng thoát kiếp "người vô hình" trong forum

 8. 1
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2016

  Có người like

  Like nhiều thưởng nhiều

 9. 2
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2016

  Bài viết thứ 5!

  Cố lên!

 10. 1
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2015

  Cộng 1 điểm nhé!

  Post a message somewhere on the site to receive this.