Event hot

Nhanh tay nạp ngay Gold chơi !

Điểm thưởng dành cho paparaziiiiiy

 1. 5
  Thưởng vào: 20 Tháng bảy 2015

  20 likes rồi cơ đấy

  Đông bạn thật phê!

 2. 3
  Thưởng vào: 20 Tháng bảy 2015

  Những 10 lần likes

 3. 2
  Thưởng vào: 5 Tháng một 2015

  Chúc mừng thoát kiếp "người vô hình" trong forum

 4. 5
  Thưởng vào: 8 Tháng mười hai 2014

  Bài viết thứ 10

  Càng viết càng phê!

 5. 1
  Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2014

  Có người like

  Like nhiều thưởng nhiều

 6. 2
  Thưởng vào: 23 Tháng mười một 2014

  Bài viết thứ 5!

  Cố lên!

 7. 1
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2014

  Cộng 1 điểm nhé!

  Post a message somewhere on the site to receive this.