Event hot

Nhanh tay nạp ngay Gold chơi !

Điểm thưởng dành cho chong chóng quay

 1. 100
  Thưởng vào: 15 Tháng hai 2015

  Thành viên Cực HOT: 1000 likes!

  Vãi cả chưởng! Ngả mũ bái phục nha!

 2. 50
  Thưởng vào: 14 Tháng hai 2015

  Đại bàng đại biểu của Forum

  500 likes, có phải ai cũng được đâu?

 3. 30
  Thưởng vào: 14 Tháng hai 2015

  Gấp đôi 100 là chặng đường quá dài để được thưởng :)

  Lão làng

 4. 50
  Thưởng vào: 14 Tháng hai 2015

  Câu lạc bộ 100

  Vãi chưởng đã lên 100 rồi

 5. 20
  Thưởng vào: 9 Tháng hai 2015

  Top 100 uầy kinh!!!!

  Được hâm mộ ra phết nhỉ?

 6. 10
  Thưởng vào: 9 Tháng hai 2015

  Lại câu lạc bộ 50 likes

 7. 20
  Thưởng vào: 9 Tháng hai 2015

  U50

  Bài viết thứ 50!

 8. 10
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2015

  Bài viết thứ 20

  Tay dẻo quá, múa bút kinh quá! Bái Phục!

 9. 5
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2015

  Bài viết thứ 10

  Càng viết càng phê!

 10. 5
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2015

  20 likes rồi cơ đấy

  Đông bạn thật phê!

 11. 3
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2015

  Những 10 lần likes

 12. 2
  Thưởng vào: 3 Tháng hai 2015

  Chúc mừng thoát kiếp "người vô hình" trong forum

 13. 1
  Thưởng vào: 26 Tháng một 2015

  Có người like

  Like nhiều thưởng nhiều

 14. 2
  Thưởng vào: 26 Tháng một 2015

  Bài viết thứ 5!

  Cố lên!

 15. 1
  Thưởng vào: 24 Tháng một 2015

  Cộng 1 điểm nhé!

  Post a message somewhere on the site to receive this.