Event hot

Nhanh tay nạp ngay Gold chơi !

Điểm thưởng dành cho Monster™

 1. 20
  Thưởng vào: 20 Tháng một 2016

  Top 100 uầy kinh!!!!

  Được hâm mộ ra phết nhỉ?

 2. 100
  Thưởng vào: 4 Tháng một 2016

  Câu lạc bộ lão thành cách mạng 200

  Vãi chưởng đấy, những 200 bài viết!

 3. 10
  Thưởng vào: 14 Tháng mười hai 2015

  Lại câu lạc bộ 50 likes

 4. 50
  Thưởng vào: 7 Tháng mười hai 2015

  Câu lạc bộ 100

  Vãi chưởng đã lên 100 rồi

 5. 20
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2015

  U50

  Bài viết thứ 50!

 6. 5
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  20 likes rồi cơ đấy

  Đông bạn thật phê!

 7. 3
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Những 10 lần likes

 8. 2
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Chúc mừng thoát kiếp "người vô hình" trong forum

 9. 10
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Bài viết thứ 20

  Tay dẻo quá, múa bút kinh quá! Bái Phục!

 10. 5
  Thưởng vào: 9 Tháng mười một 2015

  Bài viết thứ 10

  Càng viết càng phê!

 11. 1
  Thưởng vào: 5 Tháng mười một 2015

  Có người like

  Like nhiều thưởng nhiều

 12. 2
  Thưởng vào: 5 Tháng mười một 2015

  Bài viết thứ 5!

  Cố lên!

 13. 1
  Thưởng vào: 4 Tháng mười một 2015

  Cộng 1 điểm nhé!

  Post a message somewhere on the site to receive this.